Bên trong nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam

Đánh giá bài viết

Trong 2 năm Covid-19, Mercedes-Benz đã tranh thủ thời gian này để ‘thay da đổi thịt’ nhà máy lâu đời gần nhất thị trường của mình. Đầu tư 33 triệu USD, họ đã mang về nhà máy tại Việt Nam 6 công nghệ sản xuất – lắp ráp xe sang hiện đại nhất thế giới; như công nghệ hàn đinh bằng robot – hàn hơn 150 điểm đinh/20 phút/1 trạm.

Công nghệ dây chuyền Tích hợp tại xưởng Thân Xe (Bodyshop)